Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
İmmortanica

İlluminati

İlluminati 1776 yılında Adam Weishaupt adında Kabbalacı bir Hukuk Profesörü ve Baron von Knigge ilebir kaç kişinin yardımıyla Almanya’da Berlin şehrinde kurulmuş olan, “Aydınlanmış Olanlar” anlamına gelen topluluktur. Cehaletle, baskıcılıkla ve kilisenin dogmacılıklarıyla mücadele etmek amaçlı kurulmuş bir topluluk olan Illuminati aslında kuruluşuna 1774 yılında Galileo ile başlamıştır. Topluluk tüm bilgileri, kayırları gizler ve kişilere de takma adlar ile hitap …