Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
İmmortanica

Meditasyon

Meditasyon; aslında çok karışık bir eylemdir. Kişinin iç huzuru, sükûnet, değişik şuur halleri elde etmesine ve öz varlığına ulaşmasına olanak veren, zihnini denetleme teknikleri ve deneyimlerine verilen isimdir. Teknikler uygulandığı bölgelere göre değişik olarak isimlendirilmişlerdir.

İmmortanica

Budizm

Budizm; hayattaki acı, tatminsizlik, ızdırap gibi şeylerin kaynaklarını açıklar ve bunlardan kurtulmanın yollarını gösteren öğreti topluluğudur ki bazıları için din bazıları için de felsefe olarak görülür. Reenkarnasyon ve Meditasyon‘un anasıdır da denilebilir. Çağımızın Budası da denilen Siddhartha Gautama Budizm’in kurucusu olarak kabul edilir.