Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Kitapoloji

MEVLANA -Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri- Şefik CAN

Şefik CAN tarafından yazılan MEVLANA -Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri- adlı kitap gerek hacimsel gerek se bilgisel olarak ansiklopedik diyebiliriz. Şefik Can bir ömür incelediği Mesneviliği ve Mevlana‘yı anlatıyor. Hayatı, kişiliği ve fikirlerine dair en doyurucu bilgileri de içerdiği söylenebilir. Ayrıca kitap içerisinde bulunann Divan-ı Kebir’den seçilmiş olan şiirlerin tercümeleri ve sözlük bulunmaktadır. 1910 yılında Erzurum’da doğan Şefik Can tamamıyla Mevlana’ya …