Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Rasgele

Puzzle Seçmek

Puzzle nedir bir insan için? Birçoğumuz için boş bir uğraştır. Diğer bir adı da YapBoz olarak bilinir ama ben inanmıyorum bir insanın o kadar uğraş ile yaptığını tekrar bozacağına. YapBoz dediğimiz şeyin daha küçük ve fazla parçalısı olan da diyebiliriz. Teki 100 Ötekisi 1000 parçadır. Sabır gereken bir eylemdir puzzle yapması. İnançla ve sabırla yürümeniz gereken bir yoldur. Günde 1000 …